Nástroj ČTÚ-NetTest, provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření, které plně automaticky provede celý proces měření s výsledkem v podobě PDF dokumentu, který může uživatel použít pro případnou reklamaci služby přístupu k internetu v pevném místě. Pokud chcete provést reklamaci služby přístupu k internetu v pevném místě (tzv. pevného internetu), je nutné vždy využít režimu certifikovaného měření, přičemž jediným přípustným způsobem měření je připojení vašeho uživatelského zařízení (PC, notebook) přímo ke koncovému zařízení (routeru, resp. modemu) nebo do koncového bodu sítě (pokud umožňuje přímé připojení uživatelského zařízení bez nutnosti konverze), a to kabelem (nikoli pomocí Wi-Fi), za dále definovaných podmínek.

Mějte prosím na paměti, že nejen výkon vašeho uživatelského zařízení, ale i operační systém má zásadní vliv na naměřené hodnoty skutečné rychlosti.