UUID klienta

Vaše UUID je:
E-Mail: nettest@ctu.cz

Nastavení

Verze IP

Pokud Vaše služba přístupu k síti internet podporuje protokoly IPv4 a IPv6, můžete si vybrat, kterou verzi protokolu použijete pro měření: