Jakým prahovým hodnotám odpovídají jednotlivé barevné interpretace?

Barevná škála interpretace výsledků měření poskytuje informaci o tom, jaký výkon dosahuje služba přístupu k internetu v dané lokalitě. Vyhodnocení naměřených hodnot jednotlivých sledovaných parametrů se zobrazí bez ohledu na vaši službu přístupu k internetu. Žlutá a červená barva představují oblasti, kde služby přístupu k internetu vykazují nižší výkony (download, upload, ping). Naproti tomu zelená a tmavě zelená barva představují oblasti, kde služby přístupu k internetu dosahují vysokých výkonů.

Použité barevné škálování je nezávislé na přístupové technologii a vychází výhradně z naměřených hodnot sledovaných parametrů služby přístupu k internetu na základě definovaných rozsahů hodnot pro jednotlivé parametry pro dané barevné označení.

Parametr Tmavě zelená Zelená Žlutá Červená

Download

≥ 100 Mb/s

≥ 30 < 100 Mb/s

≥ 10 < 30 Mb/s

< 10 Mb/s

Upload

≥ 100 Mb/s

≥ 30 < 100 Mb/s

≥ 10 < 30 Mb/s

< 10 Mb/s

Ping

≥ 0 < 10 ms

≥ 10 < 25 ms

 ≥ 25 < 50 ms

> 50 ms