Co znamená certifikované měření?

Certifikované měření znamená proces, který je pevně definován provedením 6 časově diverzifikovaných testů během kalendářního dne v rámci měřicího cyklu a za splnění předepsaných podmínek měření. Měřicí rámec trvá 1 hodinu a 30 minut. V rámci testu jsou automaticky prováděna jednotlivá měření o celkové délce měření 10 sekund pro každý směr datové komunikace (download a upload). Časový rozestup mezi jednotlivými testy je 15 minut. ČTÚ doporučuje používat nástroj ČTÚ-NetTest v režimu certifikovaného měření služeb přístupu k internetu do inzerovaných rychlostí (včetně) 500/250 Mb/s (download/upload).